<a href="https://www.livechat.com/chat-with/14893845/" rel="nofollow">Chat with us</a>, powered by<!-- --> <a href="https://www.livechat.com/?welcome" rel="noreferrer nofollow" target="_blank">LiveChat</a>
Multilogin | Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật

1. THÔNG TIN CHUNG

Multilogin Software OÜ (sau đây gọi là "Multilogin") đặc biệt xem trọng quyền riêng tư của đối tượng người dùng (sau đây gọi là "người dùng", "bạn", "của bạn", “của các bạn”) sử dụng trang web của chúng tôi tại: https://www.multilogin.com, điều này cũng bao gồm cả việc sử dụng các dạng thức truyền thông khác, các kênh truyền thông, các dịch vụ, các trang web dành cho thiết bị di động hoặc các ứng dụng liên quan hoặc được kết nối với chúng (sau đây gọi chung là "Trang web").

Chính sách bảo mật này (sau đây gọi là "Chính sách bảo mật") sẽ mô tả cách thức mà chúng tôi thực hiện việc thu thập và sử dụng các thông tin Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu nhận được từ phía người dùng của mình, cũng như các quyền của đối tượng người dùng liên quan đến các Dữ liệu Cá nhân đó, khi người dùng thực hiện việc truy cập vào hoặc đến Trang web của chúng tôi hoặc khi người dùng sử dụng các Dịch vụ của chúng tôi. Chính sách bảo mật này được soạn thảo nhằm mục đích chuyển tải đến cho bạn với tư cách là người dùng, về các loại thông tin mà chúng tôi có thể thực hiện tổng hợp hoặc thu thập về bạn. Chính sách này cũng phục vụ cho mục đích giải thích và diễn giải các điều kiện mà theo đó Multilogin sẽ sử dụng và tiết lộ các thông tin đó và các quyền của bạn liên quan đến các thông tin có liên quan đó.

Mỗi lần bạn thực hiện việc sử dụng Trang web của chúng tôi, thì phiên bản cập nhật mới nhất có hiệu lực hiện hành của Chính sách bảo mật này sẽ được áp dụng. Theo đó, vào mỗi lần bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn được khuyến nghị rằng nên thực hiện việc kiểm tra ngày của Chính sách bảo mật này (xuất hiện ở cuối tài liệu này) và kiểm tra lại mọi thay đổi về nội dung của Chính sách bảo mật kể từ lần cuối cùng bạn thực hiện việc sử dụng Trang web của chúng tôi.

Trang web của chúng tôi được vận hành và hoạt động theo các quy định của luật pháp của nước Cộng hòa Estonia. Bất kỳ người nào thực hiện việc truy cập Trang web của chúng tôi từ bất kỳ khu vực tài phán nào có luật pháp hoặc quy định quản lý việc sử dụng đường truyền của Internet, bao gồm việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân, mà có quy định khác với khu vực tài phán của chúng tôi đã đề cập, sẽ chỉ có thể thực hiện việc sử dụng Trang web của chúng tôi theo cách thức được quy định là hợp pháp tại nơi sử dụng của họ. Trong trường hợp việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi bị xem là bất hợp pháp tại khu vực tài phán mà bạn sử dụng, xin bạn vui lòng không thực hiện việc sử dụng Trang web của chúng tôi.

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG HOẶC TRUY CẬP VÀO TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, BẠN ĐƯỢC XEM LÀ ĐÃ CHẤP NHẬN CÁC THÔNG LỆ ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY.

Vui lòng lưu ý rằng Trang web này và các tên miền phụ của nó được điều hành và vận hành bởi Multilogin. Chúng tôi đặc biệt xem trọng vấn đề về quyền riêng tư và do đó chúng tôi cung cấp cho người dùng những thông tin quan trọng về chúng tôi, về cách thức và lý do chúng tôi thực hiện việc thu thập, lưu trữ, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân, quyền của người dùng liên quan đến thông tin cá nhân là gì và cách liên hệ với chúng tôi trong trường hợp người dùng cần hoặc trong trường hợp chúng tôi cần liên hệ với bạn.

Chính sách bảo mật này sẽ không bao gồm bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi có thể nhận được về bạn thông qua các nguồn thu thập thông tin ngoài luồng khác ngoài việc sử dụng Trang web của chúng tôi. Trang web của chúng tôi có thể sẽ được liên kết đến các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba khác, tuy vậy vui lòng lưu ý rằng nội dung của Chính sách bảo mật này không và sẽ không áp dụng cho bất kỳ trang web hoặc ứng dụng được liên kết của bên thứ ba nào docác  bên thứ ba điều hành. Trừ khi một trong các tên miền phụ của chúng tôi trực tiếp chỉ định có chính sách bảo mật riêng, Chính sách bảo mật này sẽ áp dụng cho bất kỳ tên miền phụ nào của chúng tôi.

Chúng tôi hoàn toàn cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn trong quá trình bạn sử dụng Trang web của chúng tôi.

Vui lòng lưu ý rằng sẽ có hai loại thông tin mà chúng tôi sẽ có được từ bạn trực tuyến và sau đó thực hiện việc lưu trữ và sử dụng: Thông tin cá nhân và Thông tin phi cá nhân.

Thông qua hành động tiếp tục sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn được xem là đã thừa nhận rằng bạn đã có cơ hội nghiên cứu và xem xét Chính sách bảo mật này và bạn thừa nhận rằng bạn hoàn toàn đồng ý với nội dung của nó. Điều này cũng có nghĩa là bạn cũng đồng ý với việc sử dụng thông tin của bạn và phương pháp tiết lộ như được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Trong trường hợp bạn không đồng ý với Chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi yêu cầu bạn phải ngừng việc sử dụng Trang web của chúng tôi ngay lập tức. Vui lòng kiểm tra nội dung Điều khoản dịch vụ Chính sách cookie của chúng tôi  cũng như trong trường hợp bạn có bất kỳ thắc mắc nào.

Tùy thuộc vào cách thức và việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu phải tuân theo các loại thông tin khác nhau được thu thập và cách thức thu thập khác nhau như được mô tả thêm trong tài liệu này.

1.1 CHÚNG TÔI LÀ AI VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi là Multilogin.

Chúng tôi thực hiện việc thu thập, sử dụng và chịu trách nhiệm lưu trữ một số thông tin nhất định về bạn khi sử dụng Trang web của chúng tôi. Địa chỉ kinh doanh của chúng tôi được đăng ký tại Supluse pst 1 - 201A, Tallinn, 11911, Republic of Estonia. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua e-mail sau: [email protected] 

Xin hãy liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi thông qua địa chỉ e-mail sau: [email protected]

Chúng tôi đặc biệt xem trọng việc bảo mật dữ liệu của bạn và bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi sẽ không bao giờ thực hiện việc đăng tải bất cứ điều gì lên Facebook, Twitter hoặc các tài khoản bên thứ ba khác của bạn mà không được sự cho phép của bạn.

2. THÔNG TIN CÁ NHÂN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ SỬ DỤNG

Thông tin cá nhân được định nghĩa là các thông tin mà bạn có thể được định danh từ các dữ liệu đó và không bao gồm bất kỳ hình thức thông tin ẩn danh nào khác. Thông tin cá nhân là loại thông tin mà bạn hoàn toàn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi hoặc được chúng tôi thu thập tự động.

Chúng tôi chủ yếu sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn nhằm mục đích giúp chúng tôi cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho bạn trong quá trình sử dụng Trang web của chúng tôi và cung cấp cho bạn các Dịch vụ của chúng tôi và / hoặc thông tin bạn có thể đã yêu cầu, chẳng hạn như sử dụng một số tính năng nhất định của Trang web của chúng tôi có yêu cầu việc cung cấp thông tin này.

Thông tin cá nhân có khả năng định dạng người dùng có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

 • quản lý tài khoản của bạn;

 • liên hệ với bạn nhằm mục đích liên lạc về tài khoản người dùng của bạn với chúng tôi hoặc liên quan đến bất kỳ câu hỏi nào bạn đưa ra thông qua Dịch vụ;

 • nâng cao trải nghiệm người dùng cá nhân của bạn;

 • định danh bạn khi bạn thực hiện việc đăng nhập vào tài khoản của mình;

 • hoàn thành việc đăng ký của bạn;

 • cung cấp các Dịch vụ cho bạn;

 • cung cấp các dịch vụ hỗ trợ khách hàng;

 • tư vấn cho bạn về các bản cập nhật cho Trang web, Ứng dụng Phần mềm hoặc các mục liên quan;

 • gửi cho bạn thông tin tiếp thị và quảng cáo mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy hữu ích, nhưng chỉ phù hợp với sở thích của bạn;

 • phân tích việc sử dụng Trang web, Dịch vụ và những người truy cập nhằm mục đích cải thiện nội dung của chúng tôi;

 • nhằm mục đích kiểm tra và so sánh người dùng với bất kỳ lệnh trừng phạt quốc tế, Liên minh Châu Âu hoặc quốc gia nào được áp đặt;

 • Các mục đích khác mà chúng tôi tiết lộ cho bạn khi chúng tôi yêu cầu thông tin của bạn.

2.1.1.Các loại thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể xử lý một số loại Thông tin Cá nhân liên quan đến bạn mà chúng được thu thập trực tiếp trong các trường hợp sau:

 • khởi tạo hồ sơ người dùng (thông tin như tên đầy đủ, e-mail và địa chỉ bưu chính, số điện thoại và quốc gia cư trú);

 • thông tin tài khoản đăng nhập và mật khẩu của bạn, liên quan đến quá trình đăng nhập tài khoản;

 • thực hiện việc đăng ký Dịch vụ của chúng tôi, bản tin, tải lên hoặc gửi bất kỳ tài liệu nào thông qua Multilogin hoặc yêu cầu bất kỳ thông tin nào;

 • liên hệ với chúng tôi bằng dịch vụ trò chuyện hoặc các kênh khác;

 • e-mail hoặc thông tin liên lạc mà bạn gửi cho chúng tôi (khi bạn yêu cầu hỗ trợ, báo cáo sự cố, gửi cho chúng tôi câu hỏi, nhận xét, đóng góp cho các cuộc thảo luận, tin nhắn cho những người dùng khác);

 • chi tiết về bất kỳ yêu cầu hoặc giao dịch nào bạn thực hiện thông qua Dịch vụ và/hoặc Ứng dụng Phần mềm của chúng tôi;

 • thông tin về hoạt động và tương tác của bạn với Trang web của chúng tôi, chẳng hạn như địa chỉ IP của bạn và loại thiết bị hoặc trình duyệt bạn sử dụng;

 • chi tiết liên hệ như thông tin thanh toán cho đăng ký;

 • phương thức thanh toán được lựa chọn cho các dịch vụ được cung cấp, bao gồm số tiền thanh toán, thời gian, chi tiết ngân hàng an toàn như chi tiết thẻ tín dụng (nhằm mục đích đăng ký Dịch vụ của chúng tôi trên Trang web, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin tín dụng nhất định và có thể là thông tin cụ thể bổ sung nhằm mục đích bạn có thể bị tính phí hợp lý cho các dịch vụ được cung cấp cho bạn. Thông tin thanh toán và thanh toán này có thể được lưu trữ trong khoảng thời gian sau: 7 năm. Trong trường hợp vậy, nó sẽ được sử dụng riêng nhằm mục đích hỗ trợ bạn mua hàng trong tương lai với chúng tôi và nhằm mục đích duy trì các yêu cầu kế toán).

 

2.1.2.Thông tin cá nhân có được bằng cách sử dụng cookie hoặc phương tiện tự động

Đôi khi chúng tôi sẽ thu thập được Thông tin Cá nhân của bạn bằng các công nghệ tự động. Điều này sẽ được thực hiện bởi các chức năng như Cookie và các công nghệ tương tự khác.

Nói tóm lại, cookie là một tệp văn bản nhỏ được đặt vào thiết bị của bạn khi bạn thực hiện việc truy cập Trang web của chúng tôi. Các công nghệ tương tự mà chúng tôi đề cập ở đây có thể bao gồm các công nghệ đèn hiệu web, thẻ hành động, đối tượng chia sẻ cục bộ và gif pixel đơn.

Trong lần truy cập đầu tiên của bạn vào Trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ hỏi bạn rằng liệu bạn có đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác hay không. Trong trường hợp bạn không đồng ý, Cookie và các công nghệ tương tự sẽ không được sử dụng trừ khi chúng cần thiết. Tuy vậy, xin hãy lưu ý rằng trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ phải sử dụng những công cụ cần thiết nhằm mục đích giữ cho Trang web của chúng tôi hoạt động với chức năng tối thiểu. Bạn có thể tùy chọn việc cấp cho chúng tôi quyền sử dụng Cookie và các công nghệ tương tự dựa trên sự đồng ý hoặc lợi ích hợp pháp. Hãy nhớ rằng khi Cookie và các công nghệ tương tự không được phép, trải nghiệm của bạn về Trang web có thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng và không phải tất cả các chức năng đều có thể khả dụng hoặc hoạt động như dự định của chúng tôi nếu bạn không cấp phép các quyền như vậy. Bạn có thể thực hiện việc  cài đặt trình duyệt của mình để không chấp nhận Cookie. Điều này được giải thích trong Chính sách Cookie của chúng tôi với các liên kết đến hướng dẫn của các trình duyệt phổ biến. Tuy nhiên, chung tôi xin được cảnh báo một lần nữa đến bạn rằng một số tính năng Trang web của chúng tôi có thể không hoạt động. Vui lòng xem Chính sách Cookie của chúng tôi  nhằm mục đích biết thêm thông tin và danh sách Cookie có ngày hết hạn.

Sau đó, bạn có thể tùy chọn không tham gia hoặc lựa chọn không tham gia sử dụng Cookie bằng cách nhập "Cài đặt cookie" thông qua biểu tượng được hiển thị trên Trang web của chúng tôi.

Thông tin cá nhân có thể được xem là thông tin định danh và chúng có thể được sử dụng nhằm mục đích cải thiện trải nghiệm người dùng cá nhân của bạn; thực hiện việc liên lạc với bạn về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng; gửi tiếp thị và quảng cáo  cho bạn, bao gồm qua e-mail; thực hiện việc hoàn thành đăng ký của bạn; thực hiện việc cung cấp hỗ trợ khách hàng cho bạn; thực hiện việc tư vấn cho bạn về các cập nhật cho Trang web, Dịch vụ hoặc các mục liên quan.

2.1.3.Thông tin cá nhân thu được từ bên thứ ba

Đôi khi chúng tôi sẽ thu thập thông tin về bạn từ các nguồn của các bên thứ ba. Các bên thứ ba này có thể bao gồm là các cộng sự và đối tác của chúng tôi và bao gồm thông tin tín dụng và tài chính từ các nhà cung cấp tín dụng hoặc cơ quan thanh toán. Đồng thời xác minh thông tin liên hệ và nhận dạng liên quan đến thanh toán và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, kiểm tra cơ sở dữ liệu có sẵn công khai cho mục đích phòng chống gian lận và phát hiện rửa tiền.

Chúng tôi có các rằng buộc về mặt hợp đồng để ngăn cấm các cộng sự và chi nhánh của chúng tôi thực hiện việc tiết lộ thông tin cá nhân nhận được từ chúng tôi, ngoài chính sách này. Tuy nhiên, các bên thứ ba không có nghĩa vụ phải tuân thủ chính sách này đối với thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp trực tiếp cho các bên thứ ba đó hoặc các bên thứ ba đó tự thu thập. Các bên thứ ba này sẽ bao gồm các nhà quảng cáo, nhà cung cấp tiện ích, tiện ích và nhiều ứng dụng của bên thứ ba khác mà chúng tôi có thể đã truy cập thông qua Trang web của mình. Xin hãy lưu ý rằng chúng tôi không sở hữu cũng như không kiểm soát các trang web và ứng dụng của bên thứ ba có thể truy cập thông qua Trang web của chúng tôi. Do đó, chính sách này sẽ hoàn toàn không áp dụng cho thông tin được cung cấp hoặc thu thập bởi các bên thứ ba vận hành chúng. Trước khi thực hiện việc truy cập bên thứ ba hoặc thực hiện việc sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba, cho dù bằng liên kết trên Trang web của chúng tôi, trực tiếp thông qua Trang web của chúng tôi hoặc bằng cách khác và trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bất kỳ bên thứ ba nào như vậy, người dùng nên tự tự mình nghiên cứu về các chính sách và thực tiễn bảo mật (trong trường hợp có) của bên thứ ba chịu trách nhiệm về Trang web hoặc ứng dụng đó, và nên thực hiện các bước cần thiết nhằm mục đích, theo quyết định của những người dùng đó, nhằm mục đích bảo vệ quyền riêng tư của họ.

 2.1.4. Thông tin cá nhân nhằm mục đích ngăn chặn tội phạm, gian lận và các mục đích sử dụng bị cấm khác

Chúng tôi có thể thực hiện việc thu thập và xử lý thông tin liên quan đến bất kỳ hành vi phạm tội hình sự nào liên quan đến bạn. Vui lòng xem Điều khoản dịch vụ của  chúng tôi nhằm mục đích biết thêm chi tiết về Quy tắc ứng xử và sử dụng bị cấm. Dữ liệu tội phạm hình sự có thể được thu thập và xử lý liên quan đến bạn có thể bao gồm kiểm tra trên cơ sở dữ liệu có sẵn công khai nhằm mục đích ngăn chặn gian lận có thể xảy ra và phát hiện rửa tiền, nhằm mục đích xác minh tính đủ điều kiện của bạn nhằm mục đích sử dụng thẻ tín dụng được cung cấp hoặc phương thức thanh toán khác.  

Chúng tôi sẽ thực hiện việc sử dụng thông tin của bạn cho mục đích phòng chống gian lận và rửa tiền trong trường hợp có lý do nhằm mục đích tin rằng các hoạt động bất hợp pháp thay mặt bạn hoặc trong trường hợp có thông tin nghi ngờ rằng các hoạt động bất hợp pháp diễn ra bằng cách sử dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi.

Phần lớn Thông tin Cá nhân liên quan đến các biện pháp phòng ngừa như vậy được cung cấp bởi chính người dùng khi (trong trường hợp có):

 • khởi tạo tài khoản người dùng/đăng ký Dịch vụ của chúng tôi;

 • đăng nhập bằng thông tin đăng nhập mạng xã hội;

 • tham gia các cuộc thăm dò, cuộc thi, cuộc khảo sát hoặc các tính năng khác trên Trang web của chúng tôi;

 • trả lời quảng cáo;

 • liên lạc với chúng tôi;

 • đóng góp cho blog của chúng tôi;

 • đăng ký nhằm mục đích nhận tin tức và ưu đãi từ chúng tôi.

Thông tin Cá nhân như vậy có thể được sử dụng để phục vụ cho hoạt động thu thập thông tin phòng chống tội phạm, chúng có thể bao gồm tên, địa chỉ, e-mail, điện thoại của người dùng và trong trường hợp bạn giao dịch kinh doanh với chúng tôi, thông tin tài chính như phương thức thanh toán của bạn (ví dụ: số thẻ tín dụng hợp lệ, loại, ngày hết hạn hoặc thông tin tài chính khác).

Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi các thông tin về sở thích và hoạt động của bạn, giới tính, tuổi, ngày sinh, quê quán hoặc thông tin nhân khẩu học hoặc thông tin liên quan khác do chúng tôi xác định hoặc trong trường hợp luật pháp yêu cầu.

Bạn sẽ không có nghĩa vụ phải cung cấp cho chúng tôi các thông tin cá nhân dù dưới bất kỳ hình thức nào, tuy vậy bạn cần hiểu rằng việc người dùng  từ chối cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân có thể làm ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng một số tính năng nhất định của Trang web và Dịch vụ của chúng tôi.

Lưu ý rằng:

THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, BẠN ĐƯỢC XEM LÀ ĐÃ ĐỒNG Ý VỚI VIỆC SỬ DỤNG VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY.

3.THÔNG TIN PHI CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP VÀ SỬ DỤNG

Thông tin phi cá nhân được định nghĩa là các thông tin, trong trường hợp không có sự trợ giúp của thông tin bổ sung, không thể thực hiện việc định danh được một người cụ thể. Cũng giống như hầu hết các nhà khai thác trang web, Multilogin thu thập từ người dùng Thông tin phi cá nhân trên trang web của chúng tôi thuộc loại mà các trình duyệt, tùy thuộc vào cài đặt mà chúng cung cấp.

Thông tin không định danh cá nhân bạn, nhưng có thể sẽ hỗ trợ cung cấp cho chúng tôi cái nhìn tổng quan rộng rãi về cơ sở khách hàng của chúng tôi, sẽ được sử dụng cho nghiên cứu thị trường hoặc nỗ lực tiếp thị. Thông tin đó có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở sở thích dựa trên cookie của bạn. Vui lòng tham khảo Chính sách Cookie của chúng tôi  nhằm mục đích biết chi tiết và liên kết đến hướng dẫn về cài đặt trình duyệt liên quan đến Cookie của chúng tôi.

Loại thông tin được thu thập tự động từ mỗi khách truy cập bao gồm như sau:

 • hệ điều hành thiết bị của bạn;

 • thời gian truy cập;

 • địa chỉ IP của thiết bị dùng nhằm mục đích truy cập;

 • tùy chọn cookie do người dùng đặt;

 • loại trình duyệt và vị trí của các trang web mà người dùng xem ngay trước khi đến, trong khi điều hướng và ngay sau khi rời khỏi Trang web.

Điều này giúp chúng tôi thực hiện việc xác định dữ liệu sử dụng thống kê và cho phép hiểu phi cá nhân cách Trang web của chúng tôi đang được sử dụng. Bằng cách thực hiện việc xác định các mô hình và xu hướng sử dụng, chúng tôi có thể thiết kế Trang web của mình tốt hơn nhằm mục đích thực hiện việc cải thiện trải nghiệm của người dùng, cả về nội dung và tính dễ sử dụng. Chúng tôi có thể thực hiện việc phát hành một báo cáo ẩn danh về xu hướng sử dụng Trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có thể thực hiện việc chia sẻ Thông tin phi cá nhân mà chúng tôi đã tổng hợp với các bên thứ ba và các chi nhánh của chúng tôi nhằm mục đích thực hiện việc phát triển và phân phối quảng cáo được cá nhân háo trên Trang web của chúng tôi và các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi có thể thực hiện việc kết hợp Thông tin phi cá nhân mà chúng tôi thu thập với Thông tin phi cá nhân bổ sung được thu thập từ các nguồn khác. Chúng tôi cũng có thể thực hiện việc chia sẻ thông tin tổng hợp với các bên thứ ba, bao gồm các chi nhánh, cố vấn, nhà quảng cáo và nhà đầu tư, nhằm mục đích tiến hành phân tích các số liệu kinh doanh chung. Ví dụ: chúng tôi có thể cho các nhà quảng cáo biết số lượng khách truy cập vào Trang web và các tính năng phổ biến nhất được truy cập. Thông tin này sẽ hoàn toàn không chứa bất kỳ Thông tin Cá nhân nào và có thể được sử dụng nhằm mục đích phát triển nội dung Trang web và Dịch vụ của chúng tôi mà chúng tôi hy vọng bạn và những người dùng khác sẽ quan tâm và nhắm mục tiêu nội dung và quảng cáo.

Chúng tôi có thể thực hiện việc kết hợp hoặc tổng hợp một số Thông tin phi cá nhân của bạn nhằm mục đích phục vụ bạn tốt hơn và nhằm mục đích thực hiện việc nâng cao và cập nhật Trang web của chúng tôi tốt hơn cho bạn và những người tiêu dùng khác sử dụng. Chúng tôi cũng có thể thực hiện việc chia sẻ thông tin tổng hợp đó với các đơn vị liên quan của chúng tôi như được mô tả trước đây.

Đôi khi chúng tôi sẽ thu thập được Thông tin Cá nhân bằng công nghệ tự động. Điều này sẽ được thực hiện bởi Cookie và các công nghệ tương tự khác.

 Trong lần truy cập đầu tiên vào Trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ thực hiện việc hỏi liệu bạn có đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tương tự khác hay không. Trong trường hợp bạn không đồng ý, Cookie và các công nghệ tương tự sẽ không được sử dụng trừ khi chúng cần thiết. Chúng tôi phải thực hiện việc sử dụng những cái cần thiết nhằm mục đích giữ cho Trang web của chúng tôi hoạt động với chức năng tối thiểu. Bạn có thể chọn cấp cho chúng tôi quyền sử dụng Cookie và các công nghệ tương tự dựa trên sự đồng ý hoặc lợi ích hợp pháp. Hãy nhớ rằng khi Cookie và các công nghệ tương tự không được cho phép hoạt động, các trải nghiệm của bạn đối với Trang web của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng và không phải tất cả các chức năng đều có thể hoạt động khả dụng hoặc hoạt động như dự định của chúng tôi. Bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình để không chấp nhận việc hoạt động của các Cookie. Điều này đãđược giải thích trong Chính sách Cookie của chúng tôi với các liên kết đến hướng dẫn của các trình duyệt phổ biến. Tuy nhiên, bạn được chúng tôi cảnh báo một lần nữa về việc rằng một số tính năng Trang web của chúng tôi có thể sẽ không hoạt động một khi bạn vô hiệu hóa hoạt độn của chúng. Vui lòng xem Chính sách Cookie của chúng tôi  nhằm mục đích biết thêm thông tin và danh sách Cookie có ngày hết hạn.

Sau đó, bạn có thể tùy chọn việc không tham gia hoặc chọn không tham gia sử dụng Cookie bằng cách nhập "Cài đặt cookie" thông qua biểu tưởng được hiển thị trên Trang web của chúng tôi.

Thông tin cá nhân có thể được xem là thông tin định danh có thể được sử dụng nhằm mục đích thực hiện việc cải thiện trải nghiệm người dùng cá nhân của bạn; thực hiện việc liên lạc với bạn về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng; thực hiện việc gửi tiếp thị và quảng cáo  cho bạn, bao gồm qua e-mail; thực hiện việc hoàn thành đăng ký của bạn; thực hiện việc cung cấp hỗ trợ khách hàng cho bạn; thực hiện việc tư vấn cho bạn về các cập nhật cho Trang web, Dịch vụ hoặc các mục liên quan.

4.CƠ SỞ XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Sau đây là các cơ sở hợp pháp mà chúng tôi dựa vào để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn:

 • chúng tôi có được sự đồng ý hoặc lợi ích hợp pháp của bạn nhằm mục đích sử dụng dữ liệu của bạn;

 • sẽ là cần thiết nhằm mục đích ký kết một hợp đồng pháp lý với bạn;

 • chúng tôi phải thực hiện các nghĩa vụ và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng pháp lý với bạn;

 • sẽ là cần thiết nhằm mục đích cho phép chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý;

 • chúng tôi cần đảm bảo lợi ích hợp pháp của chính chúng tôi hoặc lợi ích hợp pháp của bên thứ ba, miễn là lợi ích và quyền của bạn không mâu thuẫn với những lợi ích đó;

 • chúng tôi cần bảo vệ lợi ích sống còn của chính mình hoặc lợi ích sống còn của người khác, cộng sự hoặc chi nhánh hợp tác của chúng tôi;

 • sẽ là cần thiết cho lợi ích sống còn của bạn;

 • việc xử lý là cần thiết cho lợi ích công cộng đáng kể;

 • sẽ là cần thiết cho việc làm, an ninh hoặc bảo trợ xã hội và nó được pháp luật cho phép hợp lệ;

 • sẽ là cần thiết vì lợi ích công cộng hoặc chúng tôi bị ép buộc bởi một cơ sở rõ ràng;

 • thông tin được cung cấp công khai bởi bạn;

 • việc xử lý là cần thiết nhằm mục đích bảo vệ hoặc thiết lập các khiếu nại pháp lý hoặc thủ tục tố tụng tại tòa án;

 • các thông tin cần thiết cho mục đích ghi sổ kế toán, thống kê hoặc lưu trữ.

 

Tóm lại, nhằm mục đích đáp ứng các mục đích mà chúng tôi đã mô tả ở trên, chúng tôi sẽ thực hiện việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn khi cần thiết nhằm mục đích bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi và lợi ích hợp pháp của người khác, nhưng chỉ khi lợi ích và quyền của bạn không mâu thuẫn với những lợi ích này.

Các cơ sở áp dụng đối với các thông tin tội phạm phải được chứng minh bằng các điều kiện pháp lý theo quy định và việc xử lý là cần thiết nhằm mục đích bảo vệ lợi ích sống còn của chúng tôi và những người khác có thể đã bị đánh cắp danh tính, gian lận, rửa tiền và các hành vi bất hợp pháp khác.

5.BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA BẠN

Chúng tôi sẽ thực hiện việc đảm bảo sự an toàn và bảo mật thích hợp cho Thông tin Cá nhân của bạn và có các biện pháp nhằm mục đích làm như vậy. Chúng tôi thực hiện việc sử dụng các biện pháp công nghệ và tổ chức nhằm mục đích giữ an toàn cho thông tin của bạn vì chúng tôi có các quy trình nhằm mục đích đối phó với việc xử lý dữ liệu, vi phạm bảo mật và các cơ quan thực thi pháp luật.

Nhằm mục đích đáp ứng những nhu cầu đó, chúng tôi có thể thực hiện việc chuyển thông tin cá nhân của bạn ra bên ngoài Cộng hòa Estonia sang các quốc gia khác. Các máy chủ ở các quốc gia nhận của chúng tôi đã được xác minh là có sự bảo vệ đầy đủ nhằm mục đích có thể duy trì tính bảo mật của Thông tin Cá nhân của bạn.

Chúng tôi sẽ thực hiện việc tiết lộ Thông tin Cá nhân trong trường hợp luật pháp yêu cầu hoặc nhằm mục đích bảo vệ quyền. Khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là phù hợp, chúng tôi có thể thực hiện việc tiết lộ Thông tin Cá nhân:

 • liên quan đến các nỗ lực điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động khác liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, rửa tiền hoặc các hành vi sai trái khác;

 • nhằm mục đích bảo vệ và bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, người dùng, nhân viên và các chi nhánh của chúng tôi;

 • nhằm mục đích tuân thủ luật pháp hiện hành hoặc với cơ quan thực thi pháp luật;

 • nhằm mục đích thực thi Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi hoặc  các thỏa thuận hoặc chính sách khác;

 • nhằm mục đích trả lời trát đòi hầu tòa hoặc truy vấn điều tra từ các cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh của tòa án;

 • nhằm mục đích thiết lập hoặc thực hiện các quyền hợp pháp của chúng tôi;

 • nhằm mục đích bảo vệ chống lại các khiếu nại pháp lý hoặc theo yêu cầu khác của pháp luật.

 

Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi có thể thực hiện việc đưa ra hoặc từ bỏ bất kỳ phản đối pháp lý hoặc quyền nào có sẵn cho chúng tôi. Điều khoản dịch vụ của chúng tôi  nêu rõ Quy tắc ứng xử và việc sử dụng bị cấm.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng trên thực tế sẽ không có hệ thống nào liên quan đến việc truyền thông tin qua đường truyền của Internet, hoặc lưu trữ dữ liệu điện tử, được xem là hoàn toàn an toàn. Tuy nhiên, chúng tôi rất xem trọng việc bảo vệ và lưu trữ Thông tin Cá nhân của bạn. Chúng tôi thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý nhằm mục đích bảo vệ Thông tin Cá nhân của bạn. 

6. BẢO MẬT

Chúng tôi xem trọng việc bảo mật thông tin cá nhân và sử dụng đa dạng các biện pháp về điện tử, nhân sự và vật lý hợp lý nhằm mục đích bảo vệ thông tin khỏi bị mất, trộm cắp, thay đổi hoặc lạm dụng. Tuy nhiên, xin vui lòng lưu ý rằng ngay cả các biện pháp bảo mật tốt nhất hiện nay cũng sẽ không thể nào loại bỏ được hoàn toàn tất cả các rủi ro có thể xuất hiện.

Chúng tôi sẽ không thể đảm bảo với bạn rằng chỉ có riêng những người được ủy quyền mới có thể xem Thông tin Cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về việc có các bên thứ ba phá vỡ bất kỳ thiết lập cài đặt quyền riêng tư hoặc biện pháp bảo mật nào. Chúng tôi sẽ cam kết thực hiện việc bảo vệ tất cả thông tin trên Trang web của chúng tôi khi cần thiết. Tuy nhiên, bạn cũng có trách nhiệm tự mình duy trì tính bảo mật của Thông tin Cá nhân của mình bằng cách thực hiện việc giữ bí mật mật khẩu của bạn đối với Ứng dụng Phần mềm.

Bạn cũng được khuyến nghị rằng nên thay đổi mật khẩu của mình ngay lập tức trong trường hợp bạn tin rằng ai đó đã thực hiện việc truy cập trái phép vào mật khẩu. Trong trường hợp bạn mất quyền kiểm soát mật khẩu, bạn nên thông báo cho bộ phận hỗ trợ khách hàng ngay lập tức tại: [email protected] 

BẰNG CÁCH TIẾP TỤC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO, SỬ DỤNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM VÀ / HOẶC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI, BẠN THỂ HIỆN SỰ ĐỒNG  Ý LIÊN TỤC CỦA MÌNH ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY.

BẠN CŨNG THỪA NHẬN, ĐỒNG Ý VÀ CHẤP NHẬN RẰNG KHÔNG CÓ VIỆC TRUYỀN TẢI THÔNG TIN HOẶC DỮ LIỆU NÀO QUA INTERNET AN TOÀN TUYỆT ĐỐI, BẤT KỂ BƯỚC NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN.  

BẠN THỪA NHẬN, ĐỒNG Ý VÀ CHẤP NHẬN RẰNG CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO HOẶC ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO BẠN CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI VÀ BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI TRUYỀN TẢI CÁC THÔNG TIN ĐÓ.

7. MÃ HÓA

Chúng tôi đặc biệt xem trọng quyền riêng tư cá nhân của bạn và quyền riêng tư của doanh nghiệp bạn. Khi bạn thực hiện việc truy cập các trang web bằng Ứng dụng Phần mềm Multilogin, Ứng dụng sẽ thực hiện việc mã hóa dữ liệu nhạy cảm trước khi gửi đến máy chủ của chúng tôi. Mật khẩu tài khoản của bạn được sử dụng làm khóa riêng trong các thuật toán mã hóa. Chúng tôi mã hóa các dữ liệu sau:

 • mã định danh phiên được lưu trữ trong các tệp Cookie;

 • URL của các tab trình duyệt đang hoạt động.

Chúng tôi không bao giờ thực hiện việc lưu trữ mật khẩu tài khoản của bạn trên máy chủ của chúng tôi. Chỉ hàm băm của mật khẩu chính được phép lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi cho các mục đích xác thực dữ liệu đăng nhập (điều này có nghĩa là chúng tôi không có cũng như không thể tìm thấy được mật khẩu gốc mà bạn đã đặt).

8.QUYỀN CỦA BẠN

Bạn có một số quyền quan trọng mà chúng tôi muốn bạn lưu tâ,. Chúng bao gồm các quyền:

 • được xử lý thông tin công bằng và minh bạch và được biết về cách chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn;

 • quyền được thông báo về việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách này;

 • truy cập vào Thông tin Cá nhân của bạn;

 • yêu cầu chúng tôi sửa chữa bất kỳ sai sót nào trong thông tin của bạn mà chúng tôi nắm giữ;

 • yêu cầu thực hiện việc xóa Thông tin Cá nhân liên quan đến bạn trong một số tình huống nhất định;

 • nhận Thông tin Cá nhân liên quan đến bạn mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi;

 • phản đối bất cứ lúc nào việc xử lý Thông tin Cá nhân liên quan đến bạn về tiếp thị trực tiếp;

 • phản đối trong một số tình huống nhất định đối với việc chúng tôi tiếp tục xử lý Thông tin Cá nhân của bạn hoặc yêu cầu chúng tôi đình chỉ quy trình xử lý nhằm mục đích bạn xác nhận sự đảm bảo của nó hoặc lý do chúng tôi xử lý thông tin đó;

 • phản đối việc xử lý Thông tin Cá nhân của bạn khi chúng tôi đang làm như vậy dựa trên lợi ích hợp pháp của chính chúng tôi hoặc của bên thứ ba và khi bạn muốn phản đối nền tảng cụ thể này;

 • trong bất kỳ trường hợp nào mà chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn nhằm mục đích xử lý Thông tin Cá nhân, bạn có thể rút lại sự đồng ý này bất cứ lúc nào.

 Nhằm mục đích biết thêm thông tin về các quyền của bạn và các trường hợp áp dụng, hãy tham khảo Đạo luật bảo vệ dữ liệu cá nhân có sẵn tại: https://www.riigiteataja.ee/en/eli/523012019001/consolide và Quy định bảo vệ dữ liệu chung của EU (GDPR): Quy định (EU) 2016/679 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 27 tháng 4 năm 2016 về bảo vệ thể nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và về việc di chuyển tự do dữ liệu đó,  và bãi bỏ Chỉ thị 95/46 / EC (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu), OJ 2016 L 119/1, có sẵn tại: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj 

Trong trường hợp bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của mình, xin hãy vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi với thông tin liên hệ đã nêu trong Chính sách bảo mật này.

Trong trường hợp bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến việc chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn, xin hãy vui lòng gửi email cho Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi.

Vui lòng truy cập vào và nghiên cứu Chính sách Cookie của chúng tôi, tại tài liệu này chúng tôi đã giải thích cách thức mà chúng tôi thu thập thông tin liên quan đến cookie, những gì mà chúng tôi làm đối với thông tin đó và các quyền của bạn đối với thông tin đó. Cũng đừng quên tham khảo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Trong trường hợp xảy ra các vấn đề vi phạm Thông tin Cá nhân của bạn, bạn sẽ được chúng tôi thông báo trong một khung thời gian hợp lý, nhưng không muộn hơn hai tháng kể từ khi chúng tôi hiểu biết về một sự kiện như vậy. Chúng tôi sẽ cam kết tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến các vi phạm đó.

9.THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN SẼ ĐƯỢC LƯU GIỮ TRONG BAO LÂU

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được chúng tôi lưu giữ trong khoảng thời gian cần thiết nhằm mục đích để chúng tôi thực hiện các mục đích đã nêu trong Chính sách bảo mật này. Hồ sơ kế toán về thông tin thanh toán sẽ cần được lưu giữ trong thời hạn bảy năm.

10.THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ HỦY ĐĂNG KÝ

Trong trường hợp bạn muốn thực hiện việc sửa đổi hoặc xóa bất kỳ Thông tin Cá nhân nào mà chúng tôi có thể có về bạn hoặc bạn chỉ muốn truy cập bất kỳ thông tin nào chúng tôi có về bạn, bạn có thể và được phép thực hiện điều đó. Bạn có thể thực hiện việc gia hạn hoặc thay đổi Thông tin Cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách gửi email cho Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi đến địa chi email: [email protected] 

Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện việc hủy kích hoạt hoặc thực hiện việc xóa Thông tin Cá nhân của bạn, trừ khi chúng tôi phải lưu giữ lại thông tin đó theo quy định của pháp luật (ví dụ: hồ sơ kế toán cho cơ quan Thuế). Chúng tôi có thể thực hiện việc lưu giữ trong hồ sơ của mình một số Thông tin Cá nhân nhằm mục đích ngăn chặn gian lận, rửa tiền, khắc phục sự cố, hỗ trợ điều tra, thực thi Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi  và tuân thủ các yêu cầu pháp lý khác.

Ví dụ: chúng tôi có thể thực hiện việc lưu giữ lịch sử thông tin đã thay đổi nhằm mục đích điều tra nghi ngờ gian lận và rửa tiền. Thông tin đó sẽ bị vô hiệu hóa hoặc xóa ngay khi có thể dựa trên thông tin và theo quy định của pháp luật hiện hành. Do đó, bạn không nên kỳ vọng hoặc yêu cầu rằng rằng tất cả Thông tin Cá nhân của bạn sẽ được xóa hoàn toàn cùng một lúc khỏi các tệp của chúng tôi nhằm mục đích đáp ứng yêu cầu của bạn.

Điều khoản dịch vụ của chúng tôi cung cấp thông tin về vấn đề Bắt đầu, Gia hạn và Hủy đăng ký. Bạn có thể thực hiện việc hủy đăng ký trả phí. Khi bạn thực hiện việc hủy đăng ký, bạn sẽ không thể tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Ứng dụng sẽ vẫn ở trạng thái không có đăng ký và dữ liệu của bạn sẽ không được lưu giữ mãi mãi (chúng tôi sẽ cố gắng, nhưng không đảm bảo, nhằm mục đích bảo vệ dữ liệu trong ba tháng sau khi chấm dứt đăng ký). 

11. GIÁM SÁT

Chúng tôi có thể thực hiện việc giám sát (ghi lại) thông tin liên lạc giữa bạn và chúng tôi và một khi đã làm như vậy, chúng tôi có thể thực hiện việc lấy Thông tin Cá nhân của bạn thông qua quy trình này. Chúng tôi sẽ thực hiện việc giám sát trong trường hợp bạn liên hệ với dịch vụ khách hàng của chúng tôi thông qua trò chuyện hoặc cuộc gọi đã thỏa thuận trước hoặc bạn đăng ký mở thông qua hệ thống mua sắm Ứng viên-ứng viên của chúng tôi  và phỏng vấn với chúng tôi.

Tất cả việc giám sát sẽ được thực hiện nhằm mục đích đảm bảo an toàn và chất lượng, tuân thủ, phát triển sản phẩm và cũng nhằm mục đích ngăn chặn gian lận, phát hiện rửa tiền và mục đích đào tạo cho nhân viên của chúng tôi.

Trong trường hợp bạn là người dùng thụ động của Trang web và không đăng ký bất kỳ đăng ký nào hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn vẫn có thể phải chịu một số thu thập dữ liệu thụ động nhất định. Việc thu thập dữ liệu thụ động như vậy có thể bao gồm cả việc thu thập thông tin thông qua Cookie, như được mô tả trong Chính sách cookie của chúng tôi, thông tin địa chỉ IP, thông tin vị trí và một số dữ liệu trình duyệt nhất định, chẳng hạn như lịch sử và/hoặc thông tin phiên.

12. TIẾP THỊ TRỰC TIẾP

Chúng tôi muốn bạn biết rằng bạn có quyền từ chối hoặc chọn không tham gia vào bất kỳ hoạt động tiếp thị trực tiếp nào mà dữ liệu của bạn đã được xử lý.

Chúng tôi và các cộng sự đối tác của chúng tôi có thể thực hiện việc gửi cho bạn e-mail hoặc tin nhắn tiếp thị trực tiếp qua e-mail hoặc thông qua Ứng dụng Phần mềm của chúng tôi. Tất nhiên bạn có thể thực hiện việc chọn không tham gia và trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ tôn trọng yêu cầu và không gửi cho bạn e-mail hoặc tin nhắn tiếp thị trực tiếp mà bạn không muốn.

Nhằm mục đích chọn không tham gia, xin bạn vui lòng hãy sử dụng liên kết hủy đăng ký được cung cấp trong e-mail hoặc tin nhắn tiếp thị trực tiếp hoặc đóng nó trong Ứng dụng Phần mềm.

Trừ khi người dùng thực hiện việc chọn không nhận các tài liệu tiếp thị như vậy, chúng tôi có thể thực hiện việc gửi email cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm.

Trong trường hợp bạn tin rằng thư rác bắt nguồn từ chúng tôi, bạn nên báo cáo cho bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại: [email protected] 

13.NHÀ QUẢNG CÁO CỦA BÊN THỨ BA

Chúng tôi có thể sử dụng các nhà quảng cáo bên thứ ba nhằm mục đích phân phối và truyền đật các quảng cáo khi bạn thực hiện việc truy cập Trang web của chúng tôi. Các nhà quảng cáo này có thể sử dụng các thông tin (không bao gồm bất kỳ Thông tin Cá nhân nào) về các lượt truy cập của bạn vào Trang web của chúng tôi và các trang web khác có trong trình duyệt trên thiết bị của bạn nhằm mục đích thực hiện việc cung cấp các thông tin quảng cáo về hàng hóa và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm.

Bạn có thể thực hiện việc chọn không tham gia quảng cáo như vậy bằng cách thay đổi tùy chọn cookie của mình.

Chúng tôi có thể thực hiện việc cho phép các nhà quảng cáo chọn các đặc điểm của người dùng sẽ xem quảng cáo và chúng tôi có thể cho chúng tôi bất kỳ Thông tin phi cá nhân nào mà chúng tôi đã thu thập nhằm mục đích chọn đối tượng thích hợp cho các quảng cáo đó.

Chúng tôi sẽ không thực hiện việc tiết lộ Thông tin Cá nhân cho phép nhà quảng cáo trực tiếp nhận dạng bạn, ngoại trừ e-mail.

Trừ khi người dùng chọn không nhận thông tin tiếp thị từ các nhà quảng cáo bên thứ ba, chúng tôi có thể thực hiện việc cung cấp thông tin e-mail của người dùng cho bên thứ ba, vì vậy các bên thứ ba đó có thể thực hiện việc liên hệ với bạn về các dịch vụ hoặc sản phẩm bổ sung.

Nhằm mục đích ngừng cung cấp thông tin e-mail của bạn cho bên thứ ba, bạn có thể làm như vậy bằng cách liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại: [email protected]

Ngay cả sau khi thực hiện việc chọn không tham gia, bạn vẫn có thể tiếp tục nhận được e-mail tiếp thị từ các bên thứ ba mà thông tin e-mail đã được cung cấp. Sau đó, bạn sẽ phải thực hiện việc liên hệ trực tiếp với các bên thứ ba đó nhằm mục đích yêu cầu ngừng các e-mail tiếp thị tiếp theo.

14. CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN

Chúng tôi có thể thực hiện việc chia sẻ các Thông tin Cá nhân của bạn, bao gồm cả thông tin định danh cá nhân bạn, với bất kỳ công ty mẹ, công ty con, chi nhánh hoặc các tổ chức liên quan đáng tin cậy khác của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ thực hiện việc chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các bên có liên quan đáng tin cậy trong trường hợp tổ chức đó đồng ý với các tiêu chuẩn bảo mật của chúng tôi như được nêu trong Chính sách Bảo mật này và xử lý Thông tin Cá nhân của bạn theo cách tương tự như chúng tôi.

15. TƯƠNG TÁC NỘI DUNG

Trang web của chúng tôi có thể cho phép bạn thực hiện việc nhận xét về nội dung mà chúng tôi cung cấp hoặc nội dung mà người dùng khác cung cấp, chẳng hạn như blog, đa phương tiện hoặc bài đăng trên diễn đàn. Trong trường hợp vậy, chúng tôi có thể thực hiện việc thu thập một số Thông tin Cá nhân từ bạn tại thời điểm đó, chẳng hạn như, nhưng không giới hạn ở, tên người dùng hoặc địa chỉ e-mail.

16. ĐÈN HIỆU WEB

Chúng tôi có thể thực hiện việc sử dụng Web Beacons trên Trang web của chúng tôi và e-mail nhằm mục đích đếm người dùng đã truy cập các trang cụ thể, xem e-mail chúng tôi gửi.

Web Beacons không được sử dụng nhằm mục đích truy cập Thông tin Cá nhân của người dùng. Chúng là một chức năng kỹ thuật chúng tôi có thể sử dụng nhằm mục đích thực hiện việc tổng hợp số liệu thống kê tổng hợp về việc sử dụng Trang web của chúng tôi. Web Beacons chỉ thực hiện việc thu thập thông tin thiết lập hạn chế, bao gồm thông tin về Cookie, thời gian và ngày của chế độ xem trang hoặc e-mail và mô tả về trang hoặc e-mail mà Web Beacon cư trú.

Bạn không thể thực hiện việc từ chối Web Beacons, nhưng chúng có thể trở nên vô hiệu bằng cách từ chối tất cả cookie hoặc thực hiện việc sửa đổi cài đặt trình duyệt của bạn nhằm mục đích thông báo cho bạn mỗi khi Cookie được đấu thầu, cho phép bạn chấp nhận hoặc từ chối Cookie trên cơ sở cá nhân. Bạn có thể thực hiện việc tìm hiểu thêm thông tin từ Chính sách Cookie của chúng tôi.

17. TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Chúng tôi có thể thực hiện việc sử dụng các siêu liên kết trên Trang web của chúng tôi để chuyển hướng bạn đến mạng xã hội hoặc tài liệu của bên thứ ba trong trường hợp bạn thực hiện việc nhấp vào liên kết tương ứng. Thông tin về Cookie liên quan đến phương tiện truyền thông xã hội và chúng tôi sử dụng có thể được tìm hiểu thêm từ Chính sách Cookie của chúng tôi.

Khi bạn thực hiện việc nhấp vào plugin xã hội, chẳng hạn như nút "THÍCH" của Facebook, nút "TWEET" của Twitter hoặc Google+, plugin mạng xã hội cụ thể hoặc bên thứ ba khác sẽ được kích hoạt và trình duyệt của bạn sẽ kết nối trực tiếp với máy chủ của nhà cung cấp đó. Trong trường hợp bạn không sử dụng các nút như vậy, không có dữ liệu nào của bạn sẽ được gửi đến nhà cung cấp plug-in của mạng xã hội tương ứng.

Vì vậy, ví dụ: trong trường hợp bạn nhìn thấy trên Trang web của chúng tôi và nhấp vào nút "THÍCH" của Facebook, Facebook sẽ nhận được địa chỉ IP của bạn, phiên bản trình duyệt và độ phân giải màn hình và hệ điều hành của thiết bị bạn đã sử dụng nhằm mục đích truy cập Trang web của chúng tôi. Các cài đặt liên quan đến bảo vệ quyền riêng tư có thể được tìm thấy trên các trang web của các mạng xã hội này hoặc các mạng xã hội của bên thứ ba khác và không nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng các plugin và / hoặc nút cho các mạng xã hội, nhằm mục đích cho phép dễ dàng chia sẻ nội dung trên các mạng xã hội yêu thích của bạn. Xin lưu ý rằng trong trường hợp bạn duyệt trong khi đăng nhập vào mạng xã hội, thì bạn có thể đã đồng ý với việc sử dụng cookie được truyền tải qua trang web cụ thể đó tại thời điểm bạn đăng ký / truy cập với mạng xã hội cụ thể.

Việc thu thập và sử dụng thông tin thu được bằng các plugin được điều chỉnh bởi các chính sách bảo mật tương ứng của các mạng xã hội này, nhằm mục đích thuận tiện có thể được tìm thấy dưới đây:

 • Facebook: https://www.facebook.com/policies_center 

 • Twitter: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies  

 • Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US 

 • Pinterest: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy  

 • Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 

 • Truth Social: https://help.truthsocial.com/legal/privacy-policy 

 18. TRUYỀN THÔNG CÔNG TY

Đôi khi chúng tôi có thể sử dụng tên và e-mail của bạn nhằm mục đích gửi cho bạn thông báo về các dịch vụ mới được cung cấp bởi Multilogin mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy thú vị.

Chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn các thông báo chung hoặc liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi theo thời gian qua e-mail hoặc Ứng dụng Phần mềm của chúng tôi (trong trường hợp bạn đang sử dụng Ứng dụng Phần mềm).

Nói chung, bạn có thể chọn không tham gia các e-mail đó bằng một liên kết hủy đăng ký được cung cấp hoặc đóng nó trong Ứng dụng Phần mềm.

Chúng tôi có quyền gửi thông báo về tài khoản của bạn, chẳng hạn như thông báo dịch vụ và tin nhắn quản trị ngay cả khi bạn chọn không nhận tất cả các thông báo tự nguyện trong trường hợp việc gửi tin nhắn là cực kỳ quan trọng.

Bằng cách cung cấp bất kỳ Thông tin Cá nhân nào cho chúng tôi hoặc bằng cách sử dụng Trang web của chúng tôi theo bất kỳ cách nào, bạn đã tạo mối quan hệ thương mại với chúng tôi. Do đó, bạn đồng ý rằng bất kỳ e-mail nào được gửi từ chúng tôi hoặc các chi nhánh của bên thứ ba, ngay cả e-mail không được yêu cầu, sẽ đặc biệt không được coi là SPAM, vì thuật ngữ đó được định nghĩa hợp pháp.

19.PHÂN TÍCH

Chúng tôi có thể sử dụng các bên thứ ba, bao gồm Google, những người sử dụng cookie của bên thứ nhất (ví dụ: cookie Google Analytics) và cookie của bên thứ ba cùng nhau nhằm mục đích thông báo, tối ưu hóa và phân phát quảng cáo dựa trên hoạt động trước đây của bạn trên Trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm Google Analytics cho quảng cáo hiển thị hình ảnh. Thông tin được thu thập có thể được sử dụng, trong số những thứ khác, nhằm mục đích phân tích và theo dõi dữ liệu, xác định mức độ phổ biến của một số nội dung nhất định và hiểu rõ hơn về hoạt động trực tuyến.

Trong trường hợp bạn không muốn Google Analytics thu thập và sử dụng bất kỳ thông tin nào, bạn có thể cài đặt tùy chọn không tham gia trong trình duyệt thiết bị của mình. Tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics cung cấp cho người dùng khả năng ngăn Google Analytics sử dụng dữ liệu của họ. Trong trường hợp bạn muốn chọn không tham gia, hãy tải xuống và cài đặt tiện ích bổ sung cho trình duyệt web của bạn. Tiện ích chọn không tham gia Google Analytics được thiết kế nhằm mục đích tương thích với Chrome, Safari, Firefox và Microsoft Edge. Nhằm mục đích hoạt động, tiện ích bổ sung chọn không tham gia phải có khả năng tải và thực thi đúng trên trình duyệt của bạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về Quyền riêng tư của  Google Analytics tại: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en Bạn có thể tải xuống và cài đặt tiện ích bổ sung chọn không tham gia Google Analytics tại: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 

Nhằm mục đích chọn không tham gia Mạng hiển thị của Google, hãy sử dụng cài đặt Google Ads tại: https://adssettings.google.com/ nhằm mục đích đưa ra lựa chọn ưu tiên của bạn.

 20.LOG DỮ LIỆU

Trang web của chúng tôi cũng sử dụng các tệp nhật ký lưu trữ thông tin tự động được thu thập trong quá trình truy cập của người dùng. Các loại dữ liệu nhật ký khác nhau có thể như sau:

- địa chỉ giao thức internet (IP);

- loại thông số trình duyệt và thiết bị được sử dụng nhằm mục đích kết nối với Trang web;

- tên của Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP);

- ngày và giờ truy cập;

- trang web về nguồn gốc của người dùng (giới thiệu) và thoát;

- có thể là số lần nhấp.

Thông tin nói trên được xử lý dưới dạng tự động và được thu thập theo cách tổng hợp độc quyền nhằm mục đích xác minh chức năng chính xác của Trang web của chúng tôi và vì lý do bảo mật. Thông tin này sẽ được xử lý theo lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Vì mục đích bảo mật (bộ lọc thư rác, tường lửa, phát hiện vi-rút), dữ liệu được ghi tự động cũng có thể bao gồm Thông tin cá nhân như địa chỉ IP, có thể được sử dụng, theo luật hiện hành, nhằm mục đích chặn các nỗ lực gây thiệt hại cho Trang web của chúng tôi hoặc thiệt hại cho người dùng hoặc trang web khác, hoặc trong trường hợp có hại cho các hoạt động bất hợp pháp hoặc gian lận / rửa tiền.

Dữ liệu đó không bao giờ được sử dụng nhằm mục đích nhận dạng hoặc lập hồ sơ của người dùng, mà chỉ nhằm mục đích bảo vệ Trang web và người dùng của chúng tôi. Những thông tin đó sẽ được xử lý theo lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

21. PHÁ SẢN, SÁP NHẬP, CHUYỂN NHƯỢNG DOANH NGHIỆP

Chúng tôi có quyền chuyển tất cả thông tin (Cá nhân và Phi cá nhân) thuộc sở hữu của chúng tôi cho một tổ chức kế thừa trong trường hợp sáp nhập, chia, mua lại, phá sản hoặc bán tất cả hoặc một phần doanh nghiệp và tài sản của chúng tôi. Ngoài phạm vi theo lệnh của phá sản hoặc tòa án khác, việc sử dụng và tiết lộ tất cả thông tin được chuyển sẽ phải tuân theo Chính sách bảo mật này hoặc chính sách bảo mật mới trong trường hợp bạn được thông báo về chính sách bảo mật mới đó và cơ hội từ chối khẳng định từ chối chính sách đó. Tuy nhiên, Dữ liệu Cá nhân được gửi hoặc thu thập sau khi chuyển giao doanh nghiệp được đề cập có thể phải tuân theo chính sách bảo mật mới được tổ chức kế nhiệm thông qua.

 22.TIẾT LỘ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Mặc dù chính sách của chúng tôi là duy trì quyền riêng tư của Dữ liệu Cá nhân của bạn như được mô tả ở đây, chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân và Bất kỳ Thông tin Phi Cá nhân nào của bạn trong trường hợp chúng tôi tin rằng việc làm như vậy là hợp lý trong một số trường hợp nhất định, theo quyết định riêng và độc quyền của chúng tôi. Những trường hợp như vậy có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 • đáp ứng bất kỳ luật hoặc quy định nào;

 • đáp ứng các yêu cầu, chẳng hạn như thủ tục hình sự, dân sự hoặc hành chính (lệnh của tòa án) hoặc văn bản từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ hoặc pháp lý khác hoạt động theo luật;

 • đưa ra hành động pháp lý chống lại người dùng đã vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi;

 • khi có thể cần thiết cho hoạt động của Trang web của chúng tôi;

 • thường hợp tác với bất kỳ cuộc điều tra hợp pháp nào về người dùng của chúng tôi trong trường hợp nghi ngờ gian lận hoặc rửa tiền;

 • trong trường hợp chúng tôi nghi ngờ bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào trên Trang web của chúng tôi hoặc trong trường hợp chúng tôi nhận thấy bất kỳ hoạt động nào có thể vi phạm các điều khoản của chúng tôi hoặc các quy tắc hiện hành khác.

 23. KIỂM TRA TÍN DỤNG VÀ PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN

Một trong những mục đích chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn là nhằm mục đích thực hiện kiểm tra tín dụng đối với bạn nhằm mục đích ngăn chặn gian lận và rửa tiền có thể xảy ra. Các doanh nghiệp tín dụng khác có thể sử dụng thông tin của bạn nhằm mục đích:

 • đưa ra quyết định tín dụng về bạn và những người mà bạn có liên quan đến tài chính;

 • phòng ngừa, phát hiện gian lận, rửa tiền;

 • đảm bảo bạn đủ điều kiện cho một số sản phẩm và dịch vụ nhất định;

 • Xác minh thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra gian lận và rửa tiền thông qua việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn. Điều này sẽ liên quan đến việc chia sẻ và làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật trong trường hợp cần thiết. Chúng tôi làm như vậy nhằm mục đích bảo vệ lợi ích thương mại của chính chúng tôi được bao gồm trong lợi ích hợp pháp của chúng tôi với tư cách là một doanh nghiệp nhằm mục đích duy trì tính hợp pháp. 

Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn (tên đầy đủ, e-mail và địa chỉ bưu điện, số điện thoại và quốc gia cư trú và thông tin thẻ tín dụng) với các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi, những người xử lý thẻ tín dụng hoặc các loại thanh toán khác mà chúng tôi chấp nhận. Các nhà cung cấp dịch vụ này có thể có quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân của bạn cần thiết nhằm mục đích thực hiện các chức năng của họ nhưng không được phép chia sẻ hoặc sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác. Rất có thể bạn đã tự cung cấp cho các nhà cung cấp tín dụng ưa thích Thông tin Cá nhân khi tham gia vào dịch vụ của họ.

24.CÁC BIỆN PHÁP TRỪNG PHẠT QUỐC TẾ, LIÊN MINH CHÂU ÂU VÀ QUỐC GIA

Một số biện pháp hạn chế được áp đặt bằng cách thực hiện các Nghị quyết được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ) thông qua theo Chương VII của Hiến chương LHQ. Tuy nhiên, điều này được hiểu rằng Liên minh châu Âu hoặc một quốc gia thành viên có thể quyết định áp dụng các biện pháp hạn chế hơn dưới hình thức trừng phạt đối với một số lĩnh vực kinh doanh và cá nhân liên quan đến chúng.

Chúng tôi có nghĩa vụ tuân thủ luật pháp quốc tế, các quy định của EU và luật pháp quốc gia liên quan đến bất kỳ biện pháp trừng phạt nào được áp đặt.  Các biện pháp được sử dụng trong một tình huống cụ thể sẽ khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu của các biện pháp hạn chế trong các trường hợp cụ thể, phản ánh cách tiếp cận mục tiêu. Các biện pháp như vậy có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc đóng băng các quỹ và nguồn lực kinh tế, hạn chế nhập cảnh, cấm vận vũ khí, cấm vận thiết bị có thể được sử dụng nhằm mục đích đàn áp nội bộ, hạn chế xuất khẩu khác, hạn chế nhập khẩu và cấm bay. Lệnh cấm cung cấp dịch vụ tài chính, bao gồm cả liên quan đến lệnh cấm xuất khẩu một số sản phẩm nhất định, cũng đã được sử dụng cũng như cấm đầu tư. Trong bối cảnh này, các lệnh cấm hoặc biện pháp của ngành nhằm mục đích ngăn chặn việc lạm dụng thiết bị, công nghệ hoặc phần mềm nhằm mục đích giám sát và chặn Internet hoặc các hình thức truyền thông khác có thể phù hợp.

Các cá nhân, tổ chức hoặc tổ chức bị trừng phạt bị cấm sử dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể từ chối sử dụng và Dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra sự cố như vậy, chúng tôi sẽ ngừng cung cấp Dịch vụ của mình ngay lập tức mà không hoàn lại tiền.

Chúng tôi có thể liên hệ với bất kỳ người nào được xác định nhằm mục đích yêu cầu ngừng sử dụng Trang web và Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào có sẵn cho chúng tôi về người dùng nhằm mục đích kiểm tra và so sánh với danh sách trừng phạt chính thức có sẵn công khai, chẳng hạn như Cảnh sát Estonia và Ban Bảo vệ Nội trú Tìm kiếm thông tin trừng phạt tài chính  tại: https://www.politsei.ee/files/Rahapesu/criteria-of-low-risk-mltf-regulation-est-16.07.08.pdf, Bản đồ trừng phạt của EU  tại: https://sanctionsmap.eu/ và Danh sách hợp nhất của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Tìm kiếm tại: https://scsanctions.un.org/search/  

Bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào, cá nhân, tổ chức hoặc tổ chức bị trừng phạt đều có thể được chuyển đến các cơ quan thực thi pháp luật trong trường hợp cần mà không cần bất kỳ sự đồng ý hoặc thông báo nào cho Bên liên quan.

25.CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN VỚI BÊN THỨ BA

Trong bất kỳ trường hợp nào mà bất kỳ Thông tin Cá nhân nào của bạn được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào, chúng tôi sẽ chỉ cho phép họ xử lý thông tin đó cho các mục đích cần thiết của chúng tôi, theo hướng dẫn cụ thể của chúng tôi chứ không phải cho mục đích riêng của họ. Việc chia sẻ như vậy chỉ bằng các thỏa thuận pháp lý chính thức và bởi các bên thứ ba là nhà cung cấp dịch vụ hoặc chi nhánh được ủy quyền của chúng tôi thực hiện một số dịch vụ nhất định thay mặt chúng tôi. Các dịch vụ này có thể bao gồm thực hiện đăng ký, cung cấp hỗ trợ khách hàng, hỗ trợ, thực hiện phân tích kinh doanh và bán hàng, hỗ trợ chức năng Trang web và hỗ trợ các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng, khảo sát và các tính năng khác có tính chất tương tự được cung cấp thông qua Trang web của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn nhằm mục đích chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với các bên thứ ba cho các mục đích tiếp thị, ngoại trừ thông tin e-mail. Bất kỳ bên thứ ba nào như vậy sẽ được xác định cụ thể bằng tên tại thời điểm bạn yêu cầu sự đồng ý của bạn. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào cho mục đích tiếp thị mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn, ngoại trừ thông tin e-mail như đã nêu.

Chúng tôi sẽ không cố ý chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoài việc tuân theo Chính sách Bảo mật này.

 Trong trường hợp Thông tin Cá nhân của bạn có thể được cung cấp cho bên thứ ba theo cách khác với cách được giải thích trong Chính sách Bảo mật này, bạn sẽ được thông báo. Bạn cũng sẽ có cơ hội yêu cầu chúng tôi không chia sẻ thông tin đó. Vui lòng liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại: [email protected], trong trường hợp có. Xin lưu ý rằng bạn có thể mất quyền truy cập vào một số dịch vụ nhất định mà chúng tôi dựa vào các nhà cung cấp bên thứ ba. 

26.TRẺ EM

Trang web và Dịch vụ của chúng tôi không dành cho trẻ em - bất kỳ ai dưới 18 tuổi.

Bạn cần phải từ 18 tuổi trở lên.

 Chúng tôi không có ý định thu thập Dữ liệu Cá nhân từ trẻ em. Bất kỳ người nào cung cấp Thông tin Cá nhân cho chúng tôi đều tuyên bố rằng người đó từ 18 tuổi trở lên. Trong trường hợp chúng tôi biết rằng Thông tin Cá nhân đã được thu thập từ người dùng dưới 18 tuổi, thì chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp nhằm mục đích xóa thông tin này. Trong trường hợp bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em dưới 18 tuổi đã chuyển Thông tin Cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng thông tin liên hệ của chúng tôi nhằm mục đích chấm dứt tài khoản của trẻ đó và xóa thông tin. Việc hoàn tiền sẽ được thực hiện theo Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

27. THÔNG TIN CÔNG KHAI

Chúng tôi có thể cho phép người dùng đăng nội dung hoặc thông tin của riêng họ công khai trên Trang web của chúng tôi. Nội dung hoặc thông tin đó có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, ảnh, cập nhật trạng thái, blog, bài viết hoặc các đoạn trích cá nhân khác. Xin lưu ý rằng bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào như vậy mà bạn có thể đăng, nên được coi là hoàn toàn công khai và chúng tôi không có ý định duy trì quyền riêng tư của thông tin công khai đó. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đăng thông tin đó.

28.ĐỊNH NGHĨA

Trang web áp dụng: Chính sách bảo mật này sẽ đề cập đến và áp dụng cho Trang web được liệt kê ở đây và các tên miền phụ của nó, trong một số phần của Ứng dụng phần mềm của chúng tôi, sau đây sẽ được gọi chung là "Trang web".

Trẻ em: "Trẻ em" có nghĩa là những người dưới 18 tuổi.

Ngày có hiệu lực: "Ngày có hiệu lực" có nghĩa là ngày Chính sách Bảo mật này có hiệu lực và có hiệu lực.

Thông tin phi cá nhân: "Thông tin phi cá nhân" có nghĩa là bất kỳ tập hợp dữ liệu nào không chứa thông tin nhận dạng cá nhân. Điều này về bản chất có nghĩa là không có cá nhân nào có thể được xác định trực tiếp bằng cách xem xét dữ liệu đó.

Các bên: Các bên tham gia Chính sách bảo mật này là các bên kiểm soát dữ liệu sau: Phần mềm Multilogin OÜ và bạn, với tư cách là người dùng Trang web của chúng tôi. Sau đây, các bên sẽ được gọi riêng là "Bên" và gọi chung là "Các Bên".

Dữ liệu Cá nhân: "Dữ liệu Cá nhân" có nghĩa là dữ liệu cá nhân và thông tin mà chúng tôi có được từ bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web của chúng tôi có khả năng nhận dạng bạn theo bất kỳ cách nào.

Thông tin cá nhân: "Thông tin cá nhân" có nghĩa là dữ liệu cá nhân chúng tôi có được từ bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web có khả năng trực tiếp nhận dạng bạn theo bất kỳ cách nào.

(Các) Dịch vụ: "Dịch vụ hoặc Dịch vụ" có nghĩa là bất kỳ (các) dịch vụ nào mà chúng tôi cung cấp thông qua Trang web của mình mà người dùng có thể đăng ký.

Ứng dụng phần mềm: "Ứng dụng phần mềm" phần mềm độc quyền của chúng tôi có sẵn nhằm mục đích tải xuống trên Trang web của chúng tôi và người dùng có thể đăng ký nhằm mục đích sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Web Beacon: "Web Beacon" là một đối tượng được nhúng trong một trang web hoặc e-mail thường vô hình đối với người dùng và cho phép nhà điều hành trang web kiểm tra xem người dùng đã xem một trang web cụ thể hoặc e-mail.

Bạn: Trong trường hợp bạn đồng ý với Chính sách bảo mật này và sử dụng Trang web của chúng tôi, bạn sẽ được gọi ở đây là "bạn", "người dùng", "khách truy cập" hoặc trong trường hợp bất kỳ đại từ ngôi thứ hai nào được yêu cầu và áp dụng, các đại từ như "của bạn", "của bạn", v.v.

29.SỬA ĐỔI, THAY ĐỔI VÀ CHỈNH SỬA

Thỉnh thoảng chúng tôi có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc chính sửa Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào và theo bất kỳ cách nào. Trong trường hợp chúng tôi làm như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn.

Bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách bảo mật sẽ chỉ ảnh hưởng đến thông tin được thu thập vào hoặc sau ngày thay đổi. Bạn cũng có trách nhiệm tự mình định kỳ kiểm tra trang này nhằm mục đích biết bất kỳ sửa đổi, thay đổi hoặc chỉnh sửa nào như vậy.

Ngày có hiệu lực: 01 tháng 07 năm 2022