<a href="https://www.livechat.com/chat-with/14893845/" rel="nofollow">Chat with us</a>, powered by<!-- --> <a href="https://www.livechat.com/?welcome" rel="noreferrer nofollow" target="_blank">LiveChat</a>
Giải pháp trình duyệt tối ưu chống phát hiện| Multilogin

Hàng nghìn người tin dùng Multilogin

Giống như trong ngành bán lẻ truyền thống, khả năng vận hành nhiều tài khoản và cửa hàng cùng lúc là chìa khóa để thành công trong một thị trường sôi động. Tuy nhiên, ngay cả khi được sử dụng một cách chính thống, tài khoản của bạn cũng có thể đột nhiên bị cấm - khiến kinh doanh đình trệ.

Nếu bạn đang điều hành một doanh nghiệp thương mại điện tử, hãy cùng chúng tôi khám phá cách tránh khỏi lệnh cấm và đình chỉ tài khoản với Multilogin.

 • Thương mại điện tử
 • Tiếp thị liên kết
 • Quảng cáo
 • Agency
 • Kinh doanh chênh lệch
 • Đặt cược
 • Đặt vé
 • Tiền điện tử

Nắm bắt cơ hội toàn cầu tại các thị trường hàng đầu

 • Vận hành nhiều cửa hàng

 • Củng cố bản sắc thương hiệu

 • Tự động hoá tác vụ

 • Chia sẻ hồ sơ trong nhóm

Xem trường hợp sử dụng
decoration

Chạy tài khoản không giới hạn để có phạm vi tiếp cận cạnh tranh nhất

 • Tiếp cận rộng hơn

 • Bảo vệ thương hiệu

 • Tăng lượng truy cập

 • Mở rộng quy mô ngay lập tức

Xem trường hợp sử dụng
decoration

Nắm bắt cơ hội lớn nhất

 • Thu hút khán giả

 • Giành vị trí quảng cáo

 • Xác minh chiến dịch

 • Nghiên cứu đối thủ

Xem trường hợp sử dụng
decoration

Quản lý an toàn tài khoản cho nhiều khách hàng

 • Phát triển danh mục đầu tư của bạn

 • Dừng lệnh cấm & tạm ngưng

 • Quản lý làm việc theo nhóm

 • Mở rộng quy mô với tự động hóa

Xem trường hợp sử dụng
decoration

Tăng trưởng lưu lượng truy cập bùng nổ

 • Chạy hơn 1000 tài khoản

 • Phát triển với lưu lượng truy cập chất lượng

 • Dễ dàng cộng tác

 • Mở rộng quy mô với tự động hóa

Xem trường hợp sử dụng
decoration

Làm việc nhanh chóng mà không ảnh hưởng đến sự ổn định

 • Tự động đặt cược

 • Phân tán rủi ro

 • Quản lý làm việc theo nhóm

 • Tài khoản trong một bước

Xem trường hợp sử dụng
decoration

Tốc độ trước đối thủ

 • Phát triển tài khoản

 • Tự động mua vé

 • Nhanh chóng mở rộng

 • Xây dựng hồ sơ gốc

Xem trường hợp sử dụng
decoration

Thoát khỏi những hạn chế của cơ sở hạ tầng vật lý

 • Mở rộng nhanh hơn

 • Tự động hóa các tác vụ thủ công

 • Đẩy coin

 • Bảo vệ chống lại lệnh cấm

Xem trường hợp sử dụng
decoration

Adam Collard

CEO, Rocket31

Một giải pháp tuyệt vời, đáng tin cậy, giúp chúng tôi tăng năng suất và ROI trong kinh doanh… Hãy dùng và trải nghiệm.

Akshay Sharma

CEO, Fubee Media

Jason Crowe

Tư vấn thương mại điện tử